1666080190478_optimized
log-terapija-ip-(2)_optimized
1666080190489_optimized
20211011_173802-(2)_optimized
log-terapija-dv-(1)_optimized
20221010_185145_optimized
20221013_153430_optimized
20221010_185145_optimized
20221013_153430_optimized
20221012_183846_optimized
20221014_082900_optimized
1666080190478_optimized log-terapija-ip-(2)_optimized 1666080190489_optimized 20211011_173802-(2)_optimized log-terapija-dv-(1)_optimized 20221010_185145_optimized 20221013_153430_optimized 20221010_185145_optimized 20221013_153430_optimized 20221012_183846_optimized 20221014_082900_optimized

Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije i poremećaja gutanja, koji obuhvaćaju:

 • poremećaje socijalne komunikacije
 • poremećaje razumijevanja i proizvodnje jezika
 • poremećaje govora i jezika uzrokovane oštećenjima sluha
 • specifične teškoće učenja
 • poremećaje govorne produkcije (motoričko planiranje i izvedba)
 • poremećaje tečnosti govora
 • poremećaje glasa
 • poremećaje akta gutanja u različitim fazama gutanja
Neki od uzroka navedenih poremećaja mogu biti: 
- neonatalne teškoće (prematuritet, izloženost štetnim tvarima u perinatalnom razdoblju)
- neurorazvojne teškoće (npr. poremećaji iz spektra autizma)
- intelektualne teškoće
- oralne anomalije (npr. rascjep usne i/ili nepca, nepravilan zagriz, poremećaj oralne motorike)
- neurološki poremećaji (npr. cerebralna paraliza)
- genetski poremećaji (npr. Downov sindrom)
- poremećaji nepoznate etiologije, i drugi.

ŠTO RADI LOGOPED U UDRUZI ZVONČIĆI?

Individualan rad s djecom 

 • poticanje vještina socijalne komunikacije (ostvarivanje kontakta očima, odazivanje na ime, ostvarivanje komunikacijske razmjene, …)
 • rad na razumijevanju i proizvodnji jezika (bogaćenje rječnika, pravilno korištenje gramatičkih kategorija – rod, broj, padež; …)
 • terapija govornih poremećaja (poremećaji izgovora, poremećaji tečnosti govora)
 • rad na predvještinama čitanja i pisanja (prepoznavanje i proizvodnja rime, prepoznavanje početnog glasa u riječi, …)

Savjetovanje roditelja

 • davanje informacija o provedenoj terapiji s djetetom
 • davanje uputa za rad s djetetom kod kuće
KADA SE OBRATITI LOGOPEDU?
 • ako u djeteta kasni izgovor prve riječi sa značenjem
 • kada dijete ne ostvaruje kontakt očima
 • ako se ne odaziva na ime
 • ako ne uspostavlja komunikaciju niti gestom
 • ako ne razumije jednostavne naloge nakon 18 mjeseci života
 • ako dijete ne reagira na zvukove iz okoline
 • kada je govor djeteta agramatičan
 • kada je govor djeteta od 3 godine i više nerazumljiv osobama iz šire okoline 
 • ako do 5. godine nije svladalo sve glasove hrvatskog jezika