IMG_20200130_100251 (1)
IMG_4616 (3)
1658469149856 (1)
82B4D5AB-C9B2-4BC4-AFFA-005C8C08653F
IMG-20211022-WA0003 (1)
IMG-20200213-WA0037 (1)
IMG_20211001_131335
IMG_20200211_131456 (1)
IMG_20200213_093857
IMG_20210521_140149 (1)
IMG_20211001_131335
IMG_6097
IMG_6094
IMG_6003
IMG_2830
IMG_2764
IMG_4098
IMG_2269
IMG_20200130_100251 (1) IMG_4616 (3) 1658469149856 (1) 82B4D5AB-C9B2-4BC4-AFFA-005C8C08653F IMG-20211022-WA0003 (1) IMG-20200213-WA0037 (1) IMG_20211001_131335 IMG_20200211_131456 (1) IMG_20200213_093857 IMG_20210521_140149 (1) IMG_20211001_131335 IMG_6097 IMG_6094 IMG_6003 IMG_2830 IMG_2764 IMG_4098 IMG_2269

Radna terapija jest zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog.

Djelatnost radne terapije obuhvaća:

 • radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena,
 • radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života,
 • radno-terapijsku procjenu i analizu stambenog, radnog i društveno-kulturološkog okruženja u kojem se odvijaju svakodnevne aktivnosti,
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, oblačenje, osobna higijena, kupanje, funkcionalna mobilnost),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja produktivnih aktivnosti (aktivnosti u kućanstvu i zajednici, profesionalne uloge i zadaci, briga o drugima, volonterski rad),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti slobodnog vremena (igra, razonoda, hobiji, rekreacija i odmor),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti aktivnosti upotrebom različitih terapeutskih pristupa, metoda i tehnika,
 • prilagođavanje stambenog, radnog i društvenog okruženja sposobnostima i potrebama pojedinca,
 • savjetovanje i edukaciju pojedinca, skupina, članova obitelji, stručnjaka, studenata i drugih osoba,
 • mjerenje ishoda radnoterapijske intervencije,
 • vođenje radnoterapijske dokumentacije,
 • planiranje i provedbu istraživanja o utjecaju svakodnevnih aktivnosti na unapređenje zdravlja i kvalitete života s ciljem razvijanja radnoterapijske prakse zasnovane na dokazima.

Značaj radne terapije kod djece s teškoćama u razvoju


http://multiple-sclerosis-research.blogspot.com/2013/02/research-occupational-therapy-good.html

Medij koji radni terapeut koristi u djece s teškoćama u razvoju jeste igra. Igra kao aktivnost potiče djecu na spontani razvitak vještina, a uz svoju terapijsku vrijednost, zabavna je i motivirajuća. U nastavku teksta prezentirati  će se neke od područja gdje radni terapeut može doprinijeti razvojudjeteta.  U fazi kada dijete postigne sposobnost ruku, tj. kada motorika dovoljno sazrije, vrijeme je za trening svakodnevnih aktivnost. Bez obzira na stupanj samostalnosti djeteta u svakodnevnim aktivnostima, potrebno ih je provoditi kao bi se postigao osjećaj i automatizacija pokreta. Dijete može i pasivno sudjelovati u treningu te s puno strpljenja može doći do više faze funkcionalnosti. Trening aktivnosti jednostavna je i jako korisna metoda kojom se može postići najveća moguća samostalnost i funkcionalnost djeteta a pritom je i zabavna aktivnost. Djetetu se ništa ne nameće i uči se kroz priču i igru, tako su i dalje navedene aktivnosti dio igre, a ne klasični tretman.