Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Ljudski mišići se nikada ne odmaraju. Čak ni u snu se ne opuštaju potpuno. Ono šta ih karakterizira je njihov tonus – minimalna nategnutost koja se zadržava u stanju mirovanja.Ukoliko je tonus povišen, govorimo o hipertonusu (dijete izgleda pretjerano čvrsto, kruto).Suprotno tome, hipotonus je stanje koje označava sniženi mišićni tonus ( dijete je mlitavo, mekano, opušteno) Kod malih beba često se dijagnosticira asimetrija mišićnog tonusa tj. DISTONI SINDROM. Što to znači?

Ukoliko se kod djeteta javljaju simptomi i hiper i hipotonusa tada govorimo o distonom sindromu. Kod takvih beba neki su mišići previše zgrčeni dok su drugi mišići previše opušteni. To je najčešći poremećaj tonusa kod novorođenčadi. Ne predstavlja bolest već stanje koje je posljedica traume mozga u trudnoći ili porodu. S dijagnozom distonom sindroma najčešće se susreću majke čija je trudnoća bila rizična, a porod bio preuranjen, otežan ili izveden carskim rezom. Neki od simptoma na koje treba obratiti pažnju:
– ako je dijete jako “čvrsto, mekano”
– ako je dijete premirno
– često ima zatvorene šakice
– ako je starije od dva mjeseca i često drži palac u šaci
– ne oslanja se na puna stopala kada ga se postavi na čvrstu podlogu
– ukoliko postoji bilo kakva razlika u funkciji ili držanju jedne strane u odnosu na drugu

Pravovremenim prepoznavanjem odstupanja i uključivanjem u adekvatni oblik terapije, djetetu omogućujemo veću šansu za normalan rast i razvoj.

Skip to content