Fizioterapeut u fizioterapijskom postupku primjenjuje različite tretmane kako bi poboljšao kretnje i ostale sposobnosti koje su potrebne djetetu za izvršavanje svakodnevnih aktivnosti ( sjednje, puzanje, hodanje, balans, koordinacija, fleksibilnost…).Fizioterapijski proces sastoji se od procjene djetetovog motoričkog statusa, planiranja i provođenja fizioterapijske intervencije te edukacije roditelja i ostalih članova tima pozicioniranju, handlingu…

Fizioterapiju kod djece sa razvojnim oštećenjima poželjno je započeti što ranije kod sve rizične djece. U skupinu rizične djece spadaju: prerano rođena djeca, djeca iz blizanačke trudnoće, kod problema u toku poroda… Odstupanje od normlanog razvoja kod novorođenčadi i dojenčadi pokazuje se kao poremećaj u tonusu mišića, a može se manifestirati kao spastičnost (krutost) ili flacidnost ( mlohavost) mišića dijela tijela, jedne strane tijela ili čak cijelog tijela. Također je moguća smanjena prirodna raznolikost pokreta koja je zamijenjena oskudnim istovrsnim pokretima ili suprotno tome pretjeranim nevoljnim pokretima. Kod sve neurorizične djece sa uočenim predzanicima poremećaja, razvojna gimnastika potiče opće i funkcionalne sposobnosti. Glavni cilj rehabilitacije je spriječiti daljni razvoj poremećaja, bolesti ili oštećenja odgvorajućim terapijskim postupcima. Kroz aktivnosti razvojne gimnastike potičemo razvoj složenijih motoričkih struktura u cilju poboljšanja funkcionalnosti lokomotornog sustava. Individualni programski ciljevi se ostvaruju kroz realizaciju individualnih programa vježbanja, primjenom različitih poligon prepreka te provođenjem različitih motoričkih igara. Kroz programe vježbanja utječe se na razvoj koordinacije pokreta, fleksibilnosti, mišićne snage,

izdržljivosti, brzine pokreta, posture te se unaprijeđuju funkcije kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Uloga terapeuta je da pomogne dijete upoznati sa normlanim razvojnim fazama kao što su npr. Okretanje, sjednje, puzanje, stajanje, hodanje… Važno je napomenuti i da uz što raniji početak rehabilitacije treba uključiti i roditelje, te ih podučiti za istovjetan rad s djetetom kod kuće, koji taj program vježbi s djetetom mogu raditi prilikom njege djeteta ili korz igru. Svrha takvog načina vježbanja je smanjenje kasnijih posljedica ili čak potpuno uklanjanje odstupanja u razvoju.