Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Fonološki poremećaji su poremećaji uzrokovani nedostatnom slušnom percepcijom riječi te teškoćama u stvaranju mentalne slike riječi, a manifestiraju se u izgovoru.
Neka od obilježja su:
• izgovor pojedinog glasa izolirano te u nekim riječima, a u drugim riječima izostavljanje ili zamjena drugim glasom, npr. trči, patka – paka)
• izostavljanje ili zamjene slogova ili dijelova riječi (npr. banana – nana)
• zamjena pojedinog glasa drugim glasom iz iste riječi (npr. Ivan – Inan) i drugo.

Većina ovih obilježja smatra se razvojnom pojavom do dobi 3,5 – 4,5 godine. Ukoliko su prisutna i nakon toga, potrebno je potražiti pomoć stručnjaka. Fonološki poremećaji često su prisutni u kombinaciji s poremećajima izgovora.

Skip to content