Gruba motorika je sposobnost korištenja velikih mišića tijela za stajanje, hodanje, skakanje, trčanje i drugo. Ove vještine počinjemo učiti od samih početaka. Bebe uče od kontrole vrata do okretanja na stranu, puzanja, sjedenja i stajanja, a kako bebe rastu, uče hodati, trčati i skakati. Razvijaju ravnotežu tijela; snagu mišića i koordinaciju različitih dijelova tijela. Važno je naglasiti da na grubu motoriku utječu mišićni tonus, snaga i koordinacija. Razvoj grube motorike je od velike važnosti u razvoju djeteta, jer se na njega naslanja daljnji razvoj fine motorike.
Svakodnevne životne aktivnosti ovise o gruboj motorici kao i o finoj motorici. Obje ove vještine pomažu nam u ispunjavanju naših svakodnevnih zadataka i izazova.

Grubi motorički pokreti mogu se općenito kategorizirati na 2 načina : 

 • Lokomotorne vještine – kao što samo ime kaže, odnose se na  kretanje tijela s jednog mjesta  na drugo. Na primjer: hodanje, trčanje, penjanje, skakanje, skakutanje.
 • Nelokomotorne vještine – odnose se na kretanje tijela, na primjer za vrijeme sjedenja, stajanja, saginjanja, okretanja, guranja, povlačenja.

Razvoj grube motorike

Slijed razvoja je isti kod sve djece, ali se brzina razvoja razlikuje od djeteta do djeteta. Razvoj napreduje u “cefalokaudalnom” smjeru (znači od glave do pete). Prvi korak prema hodanju je razvoj kontrole glave – snage u mišićima vrata. Dijete može raditi puno toga s rukama prije nego što prohoda.
Na popisu možete vidjeti  neke tipične razvojne prekretnice za grubu motoriku. Ovaj kontrolni popis može varirati od pojedinca do pojedinca. Imajte na umu da je svako dijete drugačije i da mogu postojati razlike u stjecanju razvojne prekretnice. Ako primijetite kašnjenje u ovim obrascima dulje od 3-4 mjeseca, obratite se najbližem radnom terapeutu/drugom stručnjaku za ranu procjenu i intervenciju. 
Napomena: Postavljanje na noge kako bi vidjeli gura li se beba nogama o tvrdu podlogu i povlačenje u sjedeći položaj bez zaostajanja glave provode samo specijalisti u svrhu procjene motoričkog razvoja.

Kašnjenje u razvoju grube motorike

Ukoliko  dijete kasni u prekretnicama normalnog razvoja razlozi mogu biti višestruki. Možda je dijete prijevremeno rođeno te je razvoj njegovih grubo motoričkih sposobnosti odgođen i usporen  ili bebi u dojenačkoj dobi nije omogućeno dovoljno stimulacije iz okoline. U obzir se mora uzeti neki fizički nedostatak ili kognitivne sposobnosti koje također utječu na usvajanje grubo motoričkih vještina.

Uloga radnog terapeuta u poticanju grubo motoričkih vještina

Koja je uloga radnog terapeuta i kako on pomaže djeci da poboljšaju svoje grubo motoričke vještine saznati ćete u daljnjem tekstu. Prije svega radni terapeut počinje s procjenom, a zatim planiranjem intervencije kroz korištenje različitih metoda ili aktivnosti. Individualni plan  se izrađuje prema potrebama djeteta, te uključuje ​​vježbe i funkcionalne aktivnosti za poboljšanje grubo motoričkih sposobnosti.
Važno je naglasiti da radni terapeut vidi dijete kao cjelinu i pokušava razviti druge potrebne vještine uz motoričke vještine, a to se odnosi  na razvoj ravnoteže i koordinacije, snage i izdržljivosti, pažnje i koncentracije, funkcija ruku i svijesti o tijelu. Kako bi postigao gore navedene ciljeve, RT koristi mnoge aktivnosti za poboljšanje grubo-motoričkih vještina kao što su:

 • Ravnoteža – hodanje po ravnoj liniji i hodanje preko  prepreka
 • Postura
 • Koordinacija oko-ruka/noga
 • Vizualna i slušna diskriminacija – Sposobnost razlikovanja dubine zvuka/objekta u prostoru
 • Propriocepcija – Percepcija tijela/udova u prostoru
 • Bilateralna integracija i koordinacija – Korištenje i kontrola obje ruke/noge u odnosu na objekte u prostoru
 • Svijest o prostoru – Procijeniti i kretati se u skladu s prostornim odnosima između predmeta i tijela
 • Aktivnosti na podu – Trbušnjaci, ravnoteža u četiri točke, sklekovi, prevrtanje
 • Iniciranje pokreta – Započinjanje pokreta na naredbu
 • Stabiliziranje pokreta mišića – Potrebno za ravnotežu pri savijanju
 • Ritmičnost pokreta – Kretanje se sličnom uzorkom u skladu s glazbom/ritmom
 • Motoričko planiranje i ”tajming” – Planiranje i tempiranje kretanja u odnosu na zadatak
 • Motorička izvedba – Sposobnost kontrole i samostalnog izvođenja glatkih pokreta
 • Prelaženje središnje linije – Dovođenje ruku do sredine tijela
 • Vremenska svjesnost – Uvažavanje brzine i vremena
 • Konstantnost oblika – Uvažavanje veličine predmeta
 • Vestibularna regulacija
  • Regulacija ravnoteže pomoću receptora u unutarnjem uhu
  • Održavanje ravnoteže u sjedenju, stajanju i kretanju
  • Detektiranje brzine i smjera kretanja
 • Pamćenje i prisjećanje uzoraka pokreta mišića (Mišićno pamćenje)
  • Dovršavanje i zapamćivanje motoričkih obrazaca
  • Učenje i pamćenje novih motoričkih obrazaca
 • Slušanje, razumijevanje i odgovaranje na upute

Radni terapeut kroz savjetovanje jača i osnažuje roditeljske vještine kako bi pružili adekvatnu podršku djetetu. Osvješćuje ih koliko je potrebno pružanja fizičke pomoći i kada će postupno smanjivati fizičku podršku u izvođenju aktivnosti. Također, pronalazi strategije kako motivirati dijete na aktivnost kroz pohvalu svakog pokušaja izvođenja aktivnosti.
Kako bi roditelji maksimalno sudjelovali u ovom terapijskom procesu potiče ih se na osiguravanje poticajnog okruženja za dijete. Zanima vas koje je to okruženje? Bez brige, ne zahtjeva skupocjenu opremu nego samo vrijeme, prirodu, maštu i kreativnost! Provedite vrijeme u prirodi kroz šetnju i planinarenje, plivanje ili klizanje, trčite, preskačite, plešite, igrajte nogomet ili košarku, prevrćite se ili hrvajte, vozite bicikl, prolazite prepreke od prirodnih materijala…Sve vam zvuči poznato i već to sve radite? Ovo je samo podsjetnik da radite sve dobro i omogućavate svojem djetetu uvijete za razvoj grubo motoričkih vještina, koje naravno kroz ove aktivnosti utječu na razvoj i drugih vještina neophodnih za funkcioniranje u aktivnostima dnevnog života.

Nada Jelača Šimunić,
bacc. therap. occup., SIAT®

Izvor: https://www.otforkids.co.uk/services/treatment/gross-motor-activity-training.phpI
Izvor slike: Canva