Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Našim terapeutima prošli je tjedan bio vrlo edukativan.

Sudjelovali su na online radionici za stručnjake o izazovima s kojima se susreću u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Radionica je održana u organizaciji Hrvatskog saveza za rijetke bolesti, a predavačica je bila Maja Bonačić. Predavanje je bilo izuzetno zanimljivo i inspirativno. Pošto pomagačka zanimanja nisu samo zanimanja već i životni pozivi, smatramo da su ovakav način povezanosti među stručnjacima i međusobna podrška izrazito važni

Također, naše radne terapeutkinje, sudjelovale su na online predavanju u organizaciji Institut Progresa na temu: Poticanje samoregulacije kroz terapiju senzorne integracije, predavačice Mihaele Grubišić koja svoje bogato iskustvo i znanje uvijek nesebično dijeli. Što reći, osim da se veselimo i nadamo još ovakvim predavanjima na koje se rado odazivamo!

Skip to content