cropped-naslovna-2-1024x134fsdg

Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Kod nas uvijek aktivno! I naravno poučno.
U sklopu projekta Partnerstvo za društveni centar u Žakanju naše radne terapeutkinje 👩🏻Nada Jelača Šimunić i 👱🏻‍♀️Anita Kraševac održale su dva stručna predavanja za roditelje vrtićke djece na temu : 🔸Poticanje senzomotoričkog razvoja te 🔹Poticanje grafomotoričkih vještina kod predškolaraca. Također, i dalje su u provedbi grafomotoričke radionice za djecu uključenu u DV Pčelica. 🐝

Može biti slika sljedećeg: 12 ljudi
Skip to content