Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

S proljećem kreće vrijeme intenzivnijih predaja projektnih prijava, otvaramo ovogodišnju sezonu!
Danas smo u roku predali prijavu na natječaj Grada Karlovca za udruge u 2020. godini.

Skip to content