Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Možemo se pohvaliti kako smo jedni od rijetkih pružatelja socijalnih usluga koji imaju zaposlenog socijalnog pedagoga. Ovim putem koristimo priliku kako bismo Vas pobliže upoznali s pojmom socijalne pedagogije te čime se socijalni pedagog sve bavi.
Socijalna pedagogija je znanost poznatija ljudima kao “defektologija”. Radi se o znanosti koja spaja znanja iz više područja kako bi objasnila problem u ponašanju, a neke od znanosti su: razvojna psihologija, komunikologija, sociologija, kriminologija, penologija i medicina.
Socijalni pedagozi u praksi bave se raznim područjima problema u ponašanju, od promocije, prevencije, tretmana i posttretmana. Stručnjaci ove vrste također s bave raznim stupnjevima problema u ponašanju, pa tako razlikujemo rizična ponašanja, teškoće u ponašanju te poremećaje u ponašanju, a što koji stupanj predstavlja možete vidjeti na slikama ispod.

Osim toga, postoji i podjela na:

  • Internalizirane probleme u ponašanju koji se odnose na osobu samu (depresija, fobije, poremećaji hranjenja…)
  • Eksternalizirane poremećaje u ponašanju (ADHD/ADD, agresija, impulzivnost…)
  • Ovisnosti koji su nerijetko kombinacija internaliziranih i eksternaliziranih problema i simptoma.
Skip to content