Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Specifične teškoće učenja su teškoće učenja koje nastaju uslijed drugačijeg načina obrade i učenja informacija. Karakteriziraju ih uredne intelektualne sposobnosti i socioekonomski status te obrazovanje u skladu s dobi. Uključuju poremećaje poput disleksije, disgrafije, diskalkulije, ADHD/ADD-a. Neka obilježja osoba sa specifičnim teškoćama učenja:
• teškoće pamćenja i organizacije
• teškoće čitanja i pisanja
• teškoće u vizualnoj i slušnoj obradi informacija
• pojačana osjetljivost na vizualne i slušne podražaje
• podložnost senzoričkoj distrakciji (odvraćanju pažnje od ciljane aktivnosti)

Skip to content