Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Obavještavamo vas da smo počeli održavati vježbe fine motorike i grafomotorike.

Fina motorika je niz koordiniranih pokreta kostiju, zglobova i mišića šake, a posebno prstiju, u svrhu izvođenja preciznih pokreta. Povezana je s koordinacijom oko-ruka, tj. sa sposobnošću da ruka izvrši zadatak koji smo vidjeli okom.

Grafomotorika  je, najjednostavnije rečeno, sposobnost držanja olovke i pisanja slova.

Većina djece, iako možda poznaje slova i brojke i ranije, usvaja vještinu pisanja tek u prvom razredu.  Kako bi dijete svladalo složenu aktivnost pisanja, potrebno je da ima određene sposobnosti kao što su fina motorika šake, vizualna percepcija, koordinacija oko-ruka…

Grafomotorika se počinje razvijati u dobi od oko 18 mjeseci i može se uvježbati. Zbog toga je djeci potrebno ponuditi aktivnosti koje mu to i omogućavaju.

Neka djeca vrlo rano pokazuju interes za sve aktivnosti olovkom, kao što su crtanje i bojanje, dok ih druga odbijaju. Djecu koja ne žele takve aktivnosti nije dobro na njih siliti, već im se može ponuditi i niz drugih aktivnosti poput crtanja kažiprstom po pijesku, brašnu, šećeru, trganje i rezanje papira, igre s plastelinom, puzzle, kocke… Kroz njih će djeca na zabavan način doći do faze razvoja kada im aktivnosti s olovkom, kao i pravilno držanje i kontrola olovke, neće predstavljati problem, te će biti spremna za ostale grafomotoričke aktivnosti poput bojanja, precrtavanja, prepisivanja slova itd.

Važno je podržati svaku djetetovu aktivnost, i ne obazirati se toliko na samu kvalitetu izvedbe, već potaknuti dijete na samostalno izražavanje.

Skip to content