Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Pojam cerebralne paralize odnosi se na skupinu trajnih poremećaja u razvoju pokretljivosti i posture tijela, koji nastaju zbog oštećenja mozga tijekom prenatalnog i postnatalnog razdoblja. Simptomi koji obilježavaju cerebralnu paralizu variraju i različito se manifestiraju, a neki od njih uključuju: odstupanja u mišićnom tonusu, nedostatke u ravnoteži i koordinaciji mišića, tremor, pojačanu salivaciju, teškoće gutanja, odstupanja u finoj motorici i druge. Dolazi i do poremećaja komunikacije i jezično-govornog razvoja, stoga je potrebno poticati:
• komunikacijske vještine i razvoj jezičnih sposobnosti, pri čemu je poželjno koristiti asistivnu tehnologiju
• razvoj govora, uzimajući u obzir mogućnosti djeteta.

Skip to content