Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Različiti medijski sadržaji (TV sadržaji, igre na mobitelu ili tabletu i dr.) mogu pozitivno utjecati na djetetov jezični razvoj. Mogu utjecati na usvajanje novih pojmova i širenje rječnika, no osim toga mogu i negativno utjecati na dijete u ranoj dobi, posebno na njegovo jezično izražavanje (Apel i Masterson, 2004). Naime, dok je dijete izloženo nekom medijskom sadržaju, ono ne sudjeluje u društvenoj interakciji i ne proizvodi jezik, odnosno ne izražava se govorno. Ukoliko je dijete prekomjerno (više sati dnevno) izloženo nekom elektroničkom mediju, ono znatan dio dana provede ne koristeći i ne razvijajući svoje jezično-govorne vještine, što može dovesti do rizika od pojave jezično-govornih teškoća. Iz tog razloga važno je ograničiti djetetov boravak pred TV-om i drugim elektroničkim medijima te omogućiti djetetu što više prilika za interakciju i jezično izražavanje.

Možda je crtić
Skip to content