cropped-naslovna-2-1024x134fsdg

Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Tijekom početka mjeseca lipnja 2020. roditelji djece korisnika terapija u Udruzi Zvončići imali su priliku ispuniti evaluacijske upitnike. Upitnici su provedeni u funkciji prikupljanja podataka o zadovoljstvu uvjetima pružanja usluga, općenito radom i organizacijom Udruge Zvončići.

Ovaj evaluacijski upitnik, u različitim verzijama provodimo već više od 6 godina, a služi kao pokazatelj na što se u daljnjem radu treba više osvrnuti te što u uslugama i radu poboljšati. Upitnik pomaže i u planiranju daljnjih aktivnosti Udruge.

Upitnik je u potpunosti anoniman čime se želi potaknuti roditelje da odgovaraju iskreno.U posljednjih 6 mjeseci rada, Udruga Zvončići broji preko 70 stalnih korisnika, dječje i adolescentne dobi. Provodilo se sedam različitih oblika individualnih terapija (terapija senzorne integracije – SI, radna terapija – RT, neurofeedback trening – NF, psihološka podrška i savjetovanje – PS, ABA terapija, logopedska terapija – LT) za korisnike te grupne kreativne radionice – KR za djecu različitog uzrasta, koje trenutno vodi jedan terapeut.

Ovdje prikazani rezultati temelje se na 39 ispunjena upitnika, što je manji broj od ukupnog broja djece korisnika terapija. Prema podacima iz upitnika, najveći broj djece koristi po dvije terapije (njih 13). U jednu terapiju uključeno je osmero djece, tri terapije koristi devetero djece, dok na četiri terapije ide sedmero djece. Imamo i dvoje djece koja su uključena u pet terapija.

Rezultate smo prikazali priloženim sličicama, a još jednom koristimo priliku da se zahvalimo roditeljima koji su sudjelovali u ispunjavanju upitnika i svojim odgovorima nas još više motivirali za daljnji rad.

Skip to content