Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Bilo uživo ili online , na grafomotoričkim radionicama u sklopu projekta Partnerstvo za društveni centar u Žakanju uvijek je zabavno! Crtamo, pišemo, bojamo, brojimo, režemo i još punooo toga s ciljem razvijanja naših vještina grafomotorike. Ove vrijedne male ručice puno se trude, a teta Nada i teta Anita su iznimno ponosne na njih!

Skip to content