Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

…je skup vještina koji koristimo za suočavanje s osjećajima, postavljanje ciljeva, donošenje odluka i uspoređivanje s drugima te osjećanje empatije prema drugima.

Možemo identificirati 5 ključnih područja socioemocionalnog učenja (prema CASEL):

SAMOSVJESNOST – prepoznavanje emocija, prepoznavanje snaga i potreba, razvijanje stavova

SAMOUPRAVLJANJE – poput upravljanja emocijama, kontroliranje impulsa i postavljanje ciljeva

SVIJEST O DRUGIMA – gledanje stvari iz perspektive drugih ljudi, pokazivanje empatije, uvažavanje različitosti

VJEŠTINE ODNOSA – komunikacija, suradnja i rješavanje sukoba

ODGOVORNO ODLUČIVANJE – razmišljanje o posljedicama osobnog ponašanja

Konačni cilj socioemocionalnog učenja je naučiti djecu da razumiju i poštuju svoje osjećaje te osjećaje drugih oko sebe. Uključivanjem učenja samosvijesti kod kuće bitno je zbog djetetovog razvoja, ali također vrlo blagotvorno za povezivanje vas i djeteta.

Na ovaj način svakodnevno ćete učiti jedni o drugima, imati više prilika i vremena za početak razgovora te ćete se zabavljati u zajedničkom izrađivanju materijala.

Izradite s djetetom tablicu (u prilogu

) kako biste mogli svakodnevno pratiti njegove osjećaje. Naravno, u danu se izmjene različite emocije, no, dobro je izdvojiti jedan poseban događaj svakoga dana te osjećaj koji se veže uz njega.

Tablicu stavite na vidljivo i istaknuto mjesto (vrata djetetove sobe, frižider, itd.) kako bi svakodnevno podsjećala dijete da je bitno razmišljati o vlastitim osjećajima.

Skip to content