Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Da li ste u ovome prepoznali svoje dijete?👀Ako jeste evo što obuhvaća procjena senzorne integracije.
Senzorno integracijska procjena odvija se u nekoliko susreta i uključuje:
📌 Detaljnu anamnezu djeteta
📌 Sustavno kliničko promatranje (postura, tonus,uzorci pokreta,prijenosi težine, asimetrije, antigravitacijski pokreti,proksimalna stabilnost, budnost, pažnja, razina aktivnosti, odgovori na taktilne, vestibularne, proprioceptivne podražaje, praksija, funkcija, gornjih ekstremiteta, oralno motoričke sposobnosti)
📌 Primjena testova: DeGangi Berk
test SI i Sensory Profile 2.

Inicijalna procjena ili kako mi zovemo “baseline” pokazuje nam podatke o funkcioniranju i ponašanju djeteta. Procjenjuju se teškoće u slijedećim sustavima:
🔹Vestibularni 🤸‍♂️🏃‍♂️
🔹Proprioceptivni 🏋️‍♀️
🔹Taktilni 👣🖐️
🔹Auditivni 🎷🎸📢👂
🔹Olfaktorni 👃
🔹Gustatorni🥕🌶️🍌
🔹Vizualni 👀🕶️
Kroz navedene sustave u terapiji se kod djeteta potiče bolja organizacija ponašanja, postura, motorika, obrada senzoričkih podražaje sve u svrhu postizanja kvalitetnije adaptivne reakcije.

Skip to content