Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Samozbrinjavanje označava aktivnosti koje pojedinac potiče i izvodi u vlastitom interesu zbog održavanja života, zdravlja i dobrobiti. Širok je opseg samozbrinjavanja, od aktivnosti češljanja, kupanja, pranja zubi, oblačenja,…
Kroz praksu uočeno je kako roditelji i okolina često većinu aktivnosti izvodi umjesto djeteta. Uglavnom je razlog taj da je njima tako lakše, brže i jednostavnije. Međutim, razmišljajući unaprijed možemo zaključiti kako će doći dan kada će se očekivati od djeteta da se sam oblači te mu to može predstavljati svakodnevni problem. Dijete može protestirati jer je tad već naučilo da će roditelj i okolina umjesto njega sve napraviti, možda se neće znati ni obući jer nije imao prilike samostalno izvoditi tu aktivnost.Okolina djece sa poteškoćama u razvoju često smatra kako radeći umjesto djeteta njemu pomažu, no zapravo je suprotnost.
Stoga je bitno sve roditelje poticati i dati im podršku kako bi osvijestili na koji način mogu potaknuti dijete da nauči nove vještine, ne samo samozbrinjavanja već i druge u svrhu što veće samostalnosti.

Skip to content