Udruga Zvončići je nevladina, nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna
organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu
zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju,
roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

U ovim tmurnim i pomalo teškim vremenima bitno je pronaći sreću u svakom danu te u malim i velikim stvarima. Dijelimo s vama jedan kratak eksperiment kojim je na vrlo jednostavan način pokazano kako je ponekad malo potrebno za traženje sreće.

Profesor je svakom studentu dao balon koje su trebali napuhati, napisati na njemu svoje ime i baciti ga na hodnik fakulteta.Kad su svi to napravili, promiješao je balone i studentima dao 5 minuta da pronađu svoj balon.

U tom užurbanom traženju, nitko nije pronašao svoj balon. Razočarenje je bilo vidljivo na licima učenika pa im je profesor predložio da uzmu prvi balon koji im je pri ruci i predaju ga osobi čije je ime napisano na njemu. Za manje od 5 minuta svatko je imao svoj balon.

Nakon svega profesor je studentima pojasnio svoj eksperiment: „Ovi baloni su poput sreće. Mala je vjerojatnost da ćemo je pronaći ako svatko traži samo svoju sreću ne misleći na druge. Ali ako nam je zaista stalo te obratimo pažnju i na tuđu sreću, na kraju ćemo pronaći i svoju.“

Gdje vi pronalazite svoju sreću? Tko vam pomaže da ju nađete kao što ju je pronašao i ovaj slatki dječak zaraznog smijeha?

Skip to content